Bli medlem hos DBU

Vad roligt att du vill bli medlem hos Dövblind Ungdom (DBU). Du och ditt medlemskap är viktigt för oss, då vi arbetar för att alla personer med dövblindhet ska få rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande på alla områden i samhället. 

I DBU finns både röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar.

Röstberättigad medlem kan du bli om du har kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet och är mellan 0 och 30 år.

Stödjande medlem kan du bli om du har kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet och är över 30 år eller om du bara vill stödja DBU:s verksamhet.

Medlemsavgiften är endast 150 kronor per person och år (både för röstberättigade och stödjande medlemmar). Men om det är första gång du blir medlem hos oss, då är första året medlemskapet GRATIS!

För att söka om medlemskapet måste du ladda ner och skriv ut bilagan "Ansökan om medlemskap".


Om du har frågor kring medlemskapet kontakta gärna DBU på e-post: dbu@dbu.nu