Hälsoverkstan

Arvsfonden har beviljat FSDB 1 483 000 kronor i stöd till första året för det nya projektet Hälsoverkstan (som från början hette Bättre folkhälsa). Syftet är att öka kunskaperna om hälsa och förbättra hälsosituationen för personer med dövblindhet.

Projektet startade nu i början av januari 2017. Projektledare är Karen Fridriksdottir Jungelin, e-post karen@fsdb.org  eller  telefon: 072 - 556 03 13
Hör gärna av dig om du har förslag, frågor eller funderingar.

Vi kommer att hålla träffar på folkhögskolor runt om i landet där vi vill inspireras av er medlemmar och höra om er upplevelse av hälsa, t.ex. vad är bra och vad som är mindre bra. Tanken är att ta fram en sorts inspirationsmaterial kring hälsa riktat till personer med dövblindhet. Tanken är också att ta fram en handledning för personal inom rehabiliteringen.

Mer nyheter och information om projektet kommer löpande här på hemsidan.

Projektet sker i samarbete med Nkcdb och dövblindteamet i Örebro.