Hälsoverkstan

Arvsfonden beviljade FSDB 1 483 000 kronor i stöd till det första året av det nya projektet Hälsoverkstan. Vi har nu ytterligare fått beviljat 2 990 876 för att kunna fortsätta 2 år till. Syftet med projektet är att öka kunskaperna om hälsa och förbättra hälsosituationen för personer med dövblindhet.

Projektet startade i början av januari 2017 och kommer pågå i totolt 3 år med medel från Arvsfonden. Därefter ska det stå på egna ben.   

Vi kommer att hålla träffar på folkhögskolor runt om i landet där vi vill inspireras av er medlemmar och höra om er upplevelse av hälsa, t.ex. vad är bra och vad som är mindre bra. Tanken är att ta fram en sorts inspirationsmaterial kring hälsa, riktat till personer med dövblindhet. Tanken är också att ta fram en handledning för personal inom rehabiliteringen.

Mer nyheter och information om projektet kommer löpande här på hemsidan.

Projektet sker i samarbete med Nkcdb och dövblindteamet i Örebro.

Vi som jobbar med Hälsoverkstan

Projektledare:  Karen Fridriksdottir Jungelin
E-post karen@fsdb.org 
Mobil: 072 - 556 03 13

Projektmedarbetare: Emil Bejersten
E-post: Emil@fsdb.org