Kongress 2017

Kongressprotokollet 2017
PDF-fil
Word-fil


Kongressen 2017 kommer att hållas den 19-21 maj på Hotell Scandic Nord i Norrköping. Starttid för kongressen är kl 19.00 på fredagskvällen (19/5).

Från kl 15.00 kan man checka in på hotellet och middag serveras kl 17.00 i hotellets restaurang.

Kongresshandlingar

p 4 Förslag till dagordning

p 5 arbetsordning

p 7-8 årsredovisning 2015 pdf fil

p 7-8 årsredovisning 2015 word fil

p 9 revisionsberättelsen 2015 pdf fil

p 12-13 årsredovisning 2016 pdf fil

p 12-13 årsredovisning 2016 word fil

p 14 revisionsberättelsen 2016 pdf fil

p 17 A stadgeändring definition

p 17 B organisationsförändring steg 2

p 18 Motioner 2017

p 19 Ersättningar

p 20-21 Val till förbundsstyrelse och övriga val

p 23 Medlemsavgift

p 24 Avgift för kongressombud

p 25 A verksamhetsplan 2018-2019

p 25 B budget 2018-2019

Övrigt

Fördelning av antalet ombud till kongressen
Kallelse till kongressen Word

Annons från Valberedningen Word