Material

Här kan du ladda ned material och blanketter. Vill du få material med post, skicka beställning till fsdb@fsdb.org

Informationsmaterial

Bli medlem i FSDB!
Folder om medlemskap
Ladda ner foldern i PDF

Förbundet Sveriges Dövblinda
Folder om organisationen
Ladda ner foldern i PDF

Kort med handalfabet/punktskriftsalfabet
Kan beställas via e-post fsdb@fsdb.org

Aktiveringskurser 2017
Kurserna anordnas av folkhögskolor i samarbete med FSDB och SPSM
Ladda ner kurskatalog (PDF)
Ladda ner kurskatalog (Word)

Slutrapport Verktyg för bättre hälsa
Rapporten beskriver erfarenheter och kunskaper från arvsfondsprojektet. Fokus ligger på välbefinnande hos HELA familjen kring barn med dövblindhet.
Ladda ner rapporten i PDF
Ladda ner rapporten utan bilder i Word

Verktyg för bättre hälsa
Folder om projektet
Ladda ner foldern i PDF

En liten GRÖN bok om dövblindtolkning
Den tryckta publikationen kan beställas från Mo Gård förlag

En liten GUL bok om ledsagning av personer med dövblindhet
Den tryckta publikationen kan beställas från Mo Gård förlag

FSDB:s Årsredovisning och Revisionsberättelse 2015

Årsredovisningen 2015 PDF

Revisionsberättelsen 2015 PDF

Information om vit käpp med röda markeringar

Folder om vit käpp med röda markeringar PDF
Plansch i A3-format PDF
Plansch i A4-format PDF

Stadgar med bilaga samt information om riktlinjer

FSDB:s stadgar ändrades senast vid 2015 års kongress. De nya stadgarna gäller från och med den 1 januari 2016. Till stadgarna finns en bilaga: Bilaga 1 Normalstadgar för FSDB:s regionala föreningar. Också bilagan ändrades vid kongressen 2015 och en ny bilaga gäller från och med den 1 januari 2016.


Stadgar


FSDB:s stadgar PDF

FSDB:s stadgar Word

DBU:s stadgar Word


Bilaga till stadgarna

Bilaga med normalstadgar för FSDB:s regionala föreningar PDF

Bilaga med normalstadgar för FSDB:s regionala föreningar Word


Information om riktlinjer för medlemskap och medlemsavgift

Information PDF

Information Word


Praktiska guider

FSDB:s guide till stöd och service (Word med stor stil)

FSDB:s guide till stöd och service (PDF layout med liten text)


Blanketter

Medlemsansökan (röstberättigat medlemskap)

Medlemsansökan (stödjande medlemskap)

Ansökan om bidrag från FSDB PDF

Ansökan om bidrag från FSDB Word

Instruktioner till ansökan om bidrag PDF

Instruktioner till ansökan om bidrag Word

Ansökan om medlemskap i Dövblind Ungdom (DBU)

Ansökan om medlemskap i Föräldrarådet

Anmälan till patientnämnden om utebliven tolk Word

Övrigt

Nordisk definition av dövblindhet, 2016

Definition av dövblindtolkning (antagen av FSDB:s styrelse 2 april 2008)

Avsiktsförklaring mellan FSDB och STTF PDF