Föräldrarådets styrelse

Från vänster står Eva Winberg, Janne Midelund, Hanna Grundahl-Perols, Stefan Wiik och Patrick Larsvi.

Efter årsmötet i september 2016 har styrelsen följande sammansättning:


Stefan Wiik
E-post: stefan.wiik@soderhamn.com
Mobil: 070-520 53 49


Hanna Grundahl-Perols 
E-post: hannagrundahl@gmail.com
Mobil: 070-240 34 85


Janne Midelund

E-post: janne.midelund@comhem.se
Mobil: 070-223 17 80


Eva Winberg
E-post: winberg@home.se
Mobil: 0708-30 56 67

Patrick Larsvi
E-post: 035188984@telia.com
Mobil: 070-376 95 65

Vi är fortfarande inte tillräckligt många styrelsemedlemmar för att kunna ses som en styrelse enligt våra stadgar.
Vi fortsätter trots detta att verka som en interimistisk styrelse i väntan på att någon ytterligare medlem kan tänka sig att kliva in eller till det att årsmötet beslutar att justera ner antalet styrelseledamöter för att möta ett nytt och svårare rekryteringsläge

Vill DU vara den som gör styrelsen komplett? Det är ett viktigt arbete som görs utifrån var och ens egna möjligheter,  tid och resurser. Vi har några fysiska möten,  men det mesta sköter vi med hjälp av en mix mellan Messenger, Skype och Dropbox. Självklart har vi också väldigt roligt och trevligt tillsammans på vägen!
Ta gärna kontakt med någon i styrelsen vid intresse eller funderingar kring detta.