Styrelsen

FSDB:s styrelse består av sju ledamöter som alla har dövblindhet. Styrelsen ansvarar för förbundets förvaltning och verksamhet.

Kontakt med förbundsstyrelsen: styrelsen@fsdb.orgStyrelsen efter FSDB:s kongress 25 maj 2019

Amanda Lindberg
Förbundsordförande (omval på två år)
E-post: amanda.lindberg@fsdb.org
Mobil (endast SMS): 070-350 21 83
Skype-adress: amanda.lindberg84

Kort presentation och bakgrund
Amanda Lindberg är förbundsordförande i FSDB sedan 2015.
Hon har tidigare jobbat som ungdomskonsulent för sektionen Dövblind Ungdom. Hon har suttit i styrelserna för Synskadades Riksförbund Uppsala län och Dövblind Ungdom.

Jan Nyström 
Vice ordförande (omval 4 år)

Kort presentation och bakgrund
Jan Nyström är ledamot och har suttit i förbundsstyrelsen sen 2011. Han jobbar som studieorganisatör på ABF 50 %. Han är också ordförande i Piteås dövas förening och suppleant i Norrbottens Dövas Teckenspråksförening.

Klas Nelfelt
Ledamot (har två av fyra år kvar på sin mandatperiod)
E-post: jan.nystrom@fsdb.org
E-post: klas.nelfelt@fsdb.org

Kort presentation och bakgrund
Klas Nelfelt har suttit i förbundsstyrelsen sen 2008. Han jobbar som arvoderad verkställande ledamot, 100 % på FSDB:s kansli. Han har läst enstaka kurser på universitet med inriktning historia. Tidigare har han också varit ordförande i FSDB Väst.

Linda Eriksson
Ledamot (omval på fyra år)
E-post: linda.eriksson@fsdb.org

Kort presentation och bakgrund
Hon har suttit i förbundsstyrelsen sen 2007. Linda har en fil. kand. examen i teckenspråk och jobbar 75 % som pedagog på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Tidigare har hon suttit i MyRights styrelse, FSDB Örebro - Värmlands styrelse och varit Dövblind Ungdoms ordförande.

Daniel Olsson
Ledamot (har två av fyra år kvar på sin mandatperiod)
E-post: jan.nystrom@fsdb.org
E-post:daniel.olsson@fsdb.org

Kort presentation och bakgrund
Daniel Olsson är ledamot och kassaförvaltare. Har suttit i förbundsstyrelsen sen 2017.
Han har tidigare suttit i styrelsen för Dövblind Ungdom, DBU och har jobbat en kort tid som ungdomskonsulent för DBU.
Han har tidigare arbetat som montör/lagerarbetare på ABBHenrika Majer Lorentzon

Ledamot (har två av fyra år kvar på sin mandatperiod)
E-post: jan.nystrom@fsdb.org
E-post:henrika.majer@fsdb.org

Kort presentation och bakgrund
Henrika Majer Lorentzon är ledamot och har suttit i förbundsstyrelsen sen 2017
Mer information kommer snart

Christina Grönborg
Ledamot (Omvald på 4 år)
E-post: christina.gronborg@fsdb.org

Kort presentation och bakgrund
Christina Grönborg är ledamot och har suttit i förbundsstyrelsen sen 2015. Christina driver det egna företaget Cia´s Massage. Hon är certifierad massageterapeut och har dessutom läst enstaka kurser på universitet bl.a. mediateknologi och webbdesign. Hon är också ordförande i FSDB Öst. Tidigare har hon suttit i SRF Kronobergs styrelse.