Aktiveringskurser

Bilder från omslaget på kurskatalogen 2017

Aktiveringskurserna arrangeras av folkhögskolor i samverkan med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och FSDB.

Det övergripande målet för kurserna är att öka deltagarens delaktighet och möjlighet att påverka och styra sitt liv. Kurserna ska förmedla kunskaper och färdigheter på ett sådant sätt att deltagaren kan ha nytta av det i vardagslivet när det gäller såväl arbete som fritid. Utbildningen bör ingå som en del i den enskildes habilitering för att uppnå egna uppsatta mål.

Ladda ner kurskatalogen för 2017 (PDF)

Ladda ner kurskatalogen för 2017 (Word)