Aktiviteter i DBU

DBU har verksamhet för barn och ungdomar med kombinerad syn - och hörselnedsättning/dövblindhet i åldern 0 - 30 år.

DBU bedriver verksamhet på två plan, dels nationellt med helgträffar med olika teman och regional verksamhet som sker i Stockholm och Örebro med aktiviteter en gång i månaden.

Kalender för DBU:s aktiviteter på riksnivå 201810 februari DBU styrelsemöte i Stockholm 

6-8  april Årsmötesdagar i Härnösand , klicka här för att öppna inbjudan

11-13 maj Familjehelg- Verktyg för bättre hälsa i Uddevalla

11-15 juli DBU sommarläger, Västanviks folkhögskola i Leksand

21-23 septrember Dövblindas dag - Kryssning Stockholm-Helsingfors