Aktiviteter i DBU

DBU har verksamhet för barn och ungdomar med kombinerad syn - och hörselnedsättning/dövblindhet i åldern 0 - 30 år.

DBU bedriver verksamhet på två plan, dels nationellt med helgträffar med olika teman och regional verksamhet som sker i Stockholm och Örebro med aktiviteter en gång i månaden.

Kalender för DBU:s aktiviteter på riksnivå 2019