Regional verksamhet

Från och med den 1 januari 2016 började nya stadgar att gälla. Det betyder att DBU-medlemmar får medlemskap i den regionala FSDB förening som ligger närmast där man bor. De regionala FSDB-föreningarna anordnar också aktiviteter för barn och ungdomar med dövblindhet.

Ta kontakt med DBU dbu@dbu.nu om det saknas barn- och ungdomsaktiviteter hos din regionala förening.