Aktuellt i Föräldrarådet

Föräldrar till Föräldrarådets styrelse, Ha roligt och gör nytta för våra barn, ungdomar och familjer

Föräldrarådet behöver 1-2 nya ledamöter. Föräldrarådets gör en viktigt arbete för att tillvara ta på ditt och våra barns och ungdomars intressen och även familjernas intressen.

I styrelsen drivs ett visst intressepolitiskt arbete, man är med och representerar inom olika arbetsgrupper kring frågor om skola, fritid och arbete. Vi har också samarbeten med FSDB och DBU för att kunna påverka ännu mer som till exempel projekt från Allmänna Arvsfonden, olika barn- och ungdomsläger där ditt barn får träffa andra barn med liknande funktionshinder med mera.

Styrelsen har möten ca 5-6 gånger per år varav hälften är fysiska träffar. De övriga sker över nätet och är kortare.

Ett mindre arvode utgår samt ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Det är ett roligt och stimulerande uppdrag, en chans att kunna påverka så att det blir bättre för våra barn. Dessutom är det inte särskilt betungande, man är flera i styrelsen så det är lätt att dela på arbetet. Arbetet vi lägger ner gör skillnad för dina och våra barns framtid.

Ta chansen och prova en period, vi behöver dig!

Är du intresserad så hör av dig till valberedningen nedan. Det går också bra att ringa oss. Naturligtvis kan ni även kontakta styrelsen i föräldrarådet.

Gunilla 0735 2958 99, gunillakvist@gmail.com

Petra 0733 117733 petra.liljeblad@telia.com

Föräldrautbildning 2017

I dagarna går inbjudan ut till Föräldrakurs på Sånga-Säby som anordnas helgen den 15 - 17 september  i samverkan mellan FSDB, Tullängsgymnasiet, Mo Gård och SPSM. Kursen vänder sig till dig som har barn, oavsett ålder, med syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

På kursen får föräldrar chansen att lyssna till föreläsare, delta i diskussioner och umgås i en trevlig miljö. 2017 kommer vi hålla till på Sånga-Säby utanför Stockholm, läs gärna mer på www.sanga-saby.se.

Sista anmälningsdag är 2 juni 2017
Anmälan är bindande

Kursavgift: 1000 kr/pers (inkl moms). I kursavgiften ingår resa, mat och logi. Inbetalningskort skickas ut efter avslutad kurs till respektive deltagare.

Anmälan kan med fördel göras per e-post till anna.lindstrom@spsm.se

Skriftlig anmälan kan också skickas per post till  Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Anna Lindström, Box 12161, 102 26 Stockholm

Ladda ner program och inbjudan nedan.

Inbjudan i PDF


Program i PDF

FSDBs Föräldraråds PAPPAHELG 2017

Välkommen till Söderhamns skärgård 2-4 juni! I år är det vår tur igen. Passa på att för första gången tillbringa en pappahelg norr om Dalälven! Vi spenderar en helg i Söderhamns vackra skärgård. Blandar flygmuseum, bastu, och middag i stämningsfullt fiskeläge. Däremellan allmän förbrödning, kanske lite grillat och allmän trivsel.

Tack vare ett stort intresse har vi bokat ytterligare stugor. Det gör att vi fortfarande kan ta emot ytterligare några anmälningar!

Ladda ner programmet PAPPAHELG 2017

Slutrapport Verktyg för bättre hälsa

Rapporten "En helg kan göra skillnad" beskriver erfarenheter och kunskaper från arvsfondsprojektet med fokus på välbefinnande hos HELA familjen kring barn med dövblindhet.

Ladda ner projektrapport i PDF
Ladda ner projektrapport utan bilder i Word

Stöd för dig som förälder

Behöver du någon att bolla med som också vet hur det är att ha ett barn med dövblindhet? Kontakta i så fall gärna Föräldrarådets kontaktföräldrar. Se listan och läs mer

Lyckad mammahelg på Ånnaboda!

Varje år brukar vi i Föräldrarådet anordna antingen en mammahelg eller en pappahelg. Denna gång var det sju förväntansfulla mammors tur. Den 6-8 maj genomfördes mammahelgen på den fina anläggningen Ånnaboda vackert belägen i Kilsbergen strax utanför Örebro.

Helgen innehöll trevlig samvaro med aktiviteter i form av mountainbike, löpning, vandring, bastubad och sist men inte minst mycket god mat. Sju nöjda mammor åkte hem med lite mer energi och många roliga minnen i bagaget. År 2017 är det pappornas tur och mer information kommer sen!