Corona-viruset och Covid-19

Denna sida är samling av olika information om Covid-19

Information från Nkcdb

Artikle: Råd till personer med dövblindhet och anhöriga om Corona-viruset och Covid-19

Översättning till teckenspråk av artikel Råd till personer med dövblindhet och anhöriga om Corona-viruset och Covid-19

Krisinformation från svenska myndigheter

Här finns det länkar till Krisinformation från svenska myndigheter
Information (vanlig)
På teckenspråk
På lättläs

8 Sidor - Lätt nyhetstidning

8 Sidor är en lättläs tidning. De skriver flera artiklar om Coronavirus och Covid-19
Länk till artiklarana