Att ha en kombinerad syn- och hörselnedsättning

Urban Öqvist i samtal med Ingvar Blomberg. Ingvar tecknar i Urbans hand.

Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder.