FSDB Jönköping

FSDB Jönköping är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Jönköpings län. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Ladda ner medlemsansökan (för röstberättigat medlemskap)

Ladda ner medlemsansökan (för stödjande medlemskap)

Kontaktuppgifter

Ordförande: Ingemar Johansson
E-post: ingemar.johansson.mullsjo@telia.com
Telefon: 0392-101 46

Kanslist:
 Berit Jildenhed
E-post: berit@fsdb.org

Kansliet:
Mobil/SMS: 070-304 84 84

FSDB Jönköping
Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping