FSDB Jönköping

FSDB Jönköping är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Jönköpings län. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Medlemsansökan finns att hämta här

Kontaktuppgifter

Ordförande: Henrik Höljfors
E-post: henrik.holjfors@hotmail.com 
Mobil:0702-97 37 31 (endast sms)
Sip: henrik.holjfors@ectalk.se

Kanslist:
 Berit Jildenhed
E-post: berit@fsdb.org

Kansliet:
Mobil/SMS: 070-304 84 84

FSDB Jönköping
Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping

Aktiviteter 2019

  • 5/2 Medlemsträff "vardagstips"
  • 5/3 Årsmöte
  • 14/5 "Om krisen eller kriget kommer"
  • 4/5 Sommarfest hos Ingrid Losenborg
  • Uppdaterad den 13 maj 2019