FSDB Nord

FSDB Nord är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Norrbottens län. Andra som är intresserade av verksamheten och vill stödja den kan bli stödjande medlemmar.

Ladda ner medlemsansökan (för röstberättigat medlemskap)

Ladda ner medlemsansökan (för stödjande medlemskap)

Kontaktuppgifter

Ordförande: Birgitta (Bittan) Johansson

FSDB Nord
c/o Birgitta Johansson
Gammelstadsvägen 4
943 31 Öjebyn

E-post: bijo56@live.se
SMS: 070-279 90 16
Bildtelefon: birgitta.johansson@sip.omnitor.se