FSDB Stockholms och Gotlands län

FSDB Stockholms och Gotlands är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Stockholms och Gotlands län. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Ladda ner medlemsansökan (för röstberättigat medlemskap)

Ladda ner medlemsansökan (för stödjande medlemskap)

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anita Örum
Telefonnummer: 070-149 99 26


Styrelsen

E-post till hela styrelsen: fsdb.stockholmgotland@fsdb.orgKansliet


Ingela Jacobsson Ombudsman/Handläggare
Telefon:
0735-01 33 21 (telefon och SMS)
E-post:
ingela@fsdb.org


Marie Granat Administratör
Telefon:
0727-424501 (telefon och SMS)
E-post:
marie@fsdb.org

Rose-Marie Göransson, Verksamhetsledare
E-post:
rose-marie@fsdb.org


Allmän e-post till kansliet: dba@fsdb.org


Hemsida: www.fsdba.se 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/FSDB-Stockholms-och-Gotlands-l%C3%A4n/222940487725238?fref=ts

Det finns också en sluten Facebook-grupp för medlemmar. Kontakta dba@fsdb.org om ni vill vara med.


Adress:

FSDB Stockholms och Gotlands län
Gotlandsgatan 44
116 65 Stockholm