FSDB Uppsala och Gävleborgs län

FSDB Uppsala och Gävleborgs län är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Uppsalas och Gävleborgs län. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Ladda ner medlemsansökan (för röstberättigat medlemskap)

Ladda ner medlemsansökan (för stödjande medlemskap)

Kontaktuppgifter

Ordförande: Amanda Lindberg
Mobilnr: 070-350 21 83
E-post: uppsalagavle@fsdb.org

FSDB Uppsala och Gävleborgs län
C/O Amanda Lindberg
Viktor Rydbergsgatan 1
754 42 Uppsala.