FSDB Uppsala och Gävleborgs län

FSDB Uppsala och Gävleborgs län är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Uppsalas och Gävleborgs län. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Medlemsansökan finns att hämta här

Kontaktuppgifter

Ordförande: Amanda Lindberg
Mobilnr: 070-350 21 83
E-post: uppsalagavle@fsdb.org

FSDB Uppsala och Gävleborgs län
C/O Amanda Lindberg
Viktor Rydbergsgatan 1
754 42 Uppsala.


Styrelsen

Ordförande
Amanda Lindberg omvald  2 år

Vice ordförande
Eva Karlsson , ett år kvar

Sekreterare
Teresia Lindberg, omvald 2 år

Kassör
Claes Mattsson, ett år kvar