FSDB Väst

FSDB Väst är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Medlemsansökan finns att hämta här

Kontaktuppgifter

Ordförande: Bert Brännström
E-post: bert.fsdb@outlook.com

Kanslist: Berit Jildenhed
E-post: berit@fsdb.org
Mobil/SMS: 070-304 84 84

Adress:
FSDB Väst
Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping