FSDB Västerbotten

FSDB Västerbotten är en regional intresseorganisation som består av personer med dövblindhet i Västerbottens län. Andra som är intresserade av verksamheten kan bli stödjande medlemmar.

Ladda ner medlemsansökan (för röstberättigat medlemskap)

Ladda ner medlemsansökan (för stödjande medlemskap)

Kontaktuppgifter

Ordförande: Helen Norsten

Kanslist: Roger Såthe
SMS: 072-205 22 54
E-post: roger@fsdb.org

FSDB Västerbotten
Nybrogatan 17
871 31 Härnösand