Här bloggar vår Klas Nelfelt om sitt arbete som styrelseledamot i FSDB, och om aktuella frågor kring dövblindhet-debatten.

Är familjen och anhöriga viktiga för oss?

När allt fler får avslag eller minskade LSS insatser så drabbar det oss hårt. Många blir isolerade och har svårt att komma ut. Det blir större belastning för samhället. Vi som har dövblindhet är så fokuserade på oss själva eftersom vi måste kämpa för att få det stöd och de insatser vi så väl behöver.

Men har vi inte glömt något i vårt arbete? Familjen och anhöriga!

Jag får höra ganska ofta att vi enbart ska fokusera på oss som har dövblindhet och inte lägga resurser på familjen och anhöriga och att de ska inte driva våra frågor. Men är det så enkelt?

Ibland måste vi kliva ur vår egen situation och se på den från ett annat perspektiv, se hur föräldrar, syskon, partners, m. fl. påverkas i olika situationer. Från mitt perspektiv kan jag se att alla runt omkring mig blir drabbade när det sker en försämring för mig.

För en person med dövblindhet som har barn och sambo innebär det att hela familjen blir drabbad då LSS insatser dras ned eller försvinner. Försämrad ekonomi, ohälsa m.m. blir följden och det blir en negativ spiral som är svårt att bryta och följden blir att det finns än mindre ork till att kämpa. När vi arbetar för våra rättigheter till stöd och insatser ska vi även lyfta familjen och de anhörigas situation. Jag anser att vi i vår kamp för att få rätt till olika insatser måste, i många frågor, se det ur ett familjeperspektiv och inte enbart individuellt.

Klas Nelfelt
Februari 2019

Det blir ljusare ute! Det är klichéartat att skriva så. Men ack så viktigt för de flesta personer med dövblindhet! Stora och tunga stenar ramlar från våra axlar när ljuset tittar fram. Jag blir piggare, får mer ork att göra olika saker och fortsätta kampen.

LSS-utredningen som lades fram i janurai är under all kritik och ska slängas i papperkorgen. Den drabbar hela famiijen!