Föräldrarådets styrelse

Efter årsmötet i september 2016 har styrelsen följande sammansättning.


Stefan Wiik (ordförande)
E-post: stefan.wiik@soderhamn.com
Mobil: 070-520 53 49


Hanna Grundahl-Perols (vice ordförande)
E-post: hannagrundahl@gmail.com
Mobil: 070-240 34 85


Janne Midelund

E-post: janne.midelund@comhem.se
Mobil: 070-223 17 80


Asta Norrman

E-post: astanorrman@hotmail.com
Mobil: 0760-26 29 54


Anna Sevenheim
E-post: anna.sevenheim@live.se
Mobil: 0737-27 30 88


Eva Winberg

E-post: winberg@home.se
Mobil: 0708-30 56 67