Regionala föreningar

Berit Jildenhed 
Kanslist för FSDB Väst och FSDB Jönköping
Adress: FSDB Väst och FSDB Jönköping
Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping
Mobil/SMS: 070-304 84 84
E-post: berit@fsdb.org 

Peter Lundgren 
Kanslist för FSDB Skåne och FSDB Öst
Adress:FSDB Skåne
c/o SRF Skåne
Norregatan 25
211 27 Malmö
Mobil/SMS: 070-602 85 85
E-post: peter@fsdb.org

Roger Såthe
Kanslist för FSDB Västerbotten, FSDB Mitt samt FSDB Nord
Adress: FSDB (namn på aktuell regional förening)
Nybrogatan 17
871 31 Härnösand
SMS: 072-205 22 54
E-post: roger@fsdb.org


Alla bilder på denna sida är tagna av fotograf Hans Rimberg