Valberedningen

I samband med FSDB:s kongress den 30 maj 2015 utsågs en ny valberedning som består av Pontus Degsell, Agneta Hummerhielm och Daniel Olsson.

E-post till hela valberedningen: valberedningen@fsdb.org

Pontus Degsell (sammankallande)
Mobil: 0709-20 09 27 (endast SMS)

Agneta Hummerhielm
Mobil: 0703-75 08 09

Daniel Olsson

Mobil: 0738-38 02 66