Valberedningen

I samband med FSDB:s kongress den 30 maj 2015 utsågs en ny valberedning, bestående av Pontus Degsell, Agneta Hummerhielm och Daniel Olsson. (Daniel Olsson har senare avsagt sig sitt uppdrag).

E-post till valberedningen: valberedningen@fsdb.org

Pontus Degsell (sammankallande)
Mobil: 0709-20 09 27 (endast SMS)

Sophie Toomväli Petersson

Monika Steorn