Bli medlem i DBU

I DBU finns både röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar.


Röstberättigad

medlem kan du bli om du har kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet och är mellan 0 och 30 år.


Stödjande
medlem kan du bli om du har kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet och är över 30 år eller om du bara vill stödja DBU:s verksamhet.


Medlemsavgiften
är bara 150 kronor per person och år (både för röstberättigade och stödjande medlemmar).

Om du har frågor kontakta DBU, e-post: dbu@dbu.nu
 
Ladda ner medlemsansökan.

Ladda ner stadgar.