Bli medlem i Föräldrarådet

Du som är förälder eller nära anhörig till barn med en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet kan bli medlem i Föräldrarådet.

Som medlem får du bland annat:

- Medlemstidningen Kontakt med FSDB
- Inbjudan till mammahelg (vartannat år, kraftigt subventionerad)
- Inbjudan till pappahelg (vartannat år, kraftigt subventionerad)
- Tillgång till fler föräldrar som har barn med dövblindhet
- Inbjudan till Föräldrautbildning (i år helgen den 15 - 17 september)

Ladda ner ansökan om medlemskap i Föräldrarådet 

Inom Föräldrarådet bevakar vi utifrån ett livsperspektiv frågor rörande skola, fritid, kommunikation, boende och arbete. 
Vi representerar i brukarråd och deltar på internationella konferenser. 
Detta för att bidra med våra erfarenheter och ta till oss ny kunskap och sprida den vidare.
Vi arbetar med frågor som rör barn och ungdomar som har dövblindhet eller grav syn - och hörselnedsättning samt dessa barns och ungdomars familjer.

Vid frågor om medlemskap är du välkommen att skicka e-post till: foraldraradet@fsdb.org