Nyheter

 • 2018-03-26
  Stig Ohlsson har tyvärr avlidit

  Det är med sorg FSDB har fått besked att f.d. ordförande Stig Ohlsson har tyvärr gått bort. Stig Ohlsson har betytt väldigt mycket för FSDB som organisation, och han var en välkänd profil i Sverige o

 • 2018-03-06
  Missa inte årets mammaträff

  Vartannat år anordnar Föräldrarådet en Mammahelg. Den 1-3 juni 2018 är det dags för en ny härlig Mammahelg i vackra Söderhamns skärgård. Missa inte det tillfället!

 • 2018-02-14
  Manifestation den 27 feb - säkra handikappersättning!

  Manifestationen ska ske tisdag den 27 februari på Mynttorget i Stockholm. Samling kl 10 och manifestationen startar kl 10.30 och pågår till kl 12.00

 • 2018-02-13
  Bussresa till Helen Keller världskonferensen, Spanien med FSDB Örebro-Värmland

  Är du intresserad av att åka buss till Benidorm och Helen Keller världskonferensen i Spanien med FSDB Örebro-Värmland? Anmäl ditt intresse till marie.lagerstrom@bredband2.com senast 1 mars. Därefter t

 • 2018-02-01
  Ridläger på Sämsholms gård 2018

  Nu är det återigen dags! För femte gången ordnar vi i FSDB Örebro-Värmland i samarbete med Vara Hästsportklubb ett ridläger för personer med dövblindhet.

 • 2018-01-15
  Missa inte Familjeveckan 2018!

  Välkommen till Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro måndagen den 23 juli till lördagen den 28 juli 2018. Familjeveckan anordnas av FSDB Familjesektion för familjer där en eller båda föräldrarna har

 • 2018-01-15
  World Federation of the Deafblind - Världskonferens

  Inbjudan till WFDB´s 5:e världskongress och 11:e Helen Keller världskonferens. 2:a tillkännagivandet.

 • 2017-12-19
  Kurskatalog för aktiveringskurser 2018 har släppts

  Kurserna ordnas av folkhögskolor i samverkan med Förbundet Sveriges Dövblinda och Specialpedagogiska skolmyndigheten för personer med dövblindhet/gravt syn- och hörselskadade

 • 2017-11-30
  LSS manifestation

  Söndagen den 3 december kommer manifestationer att genomföras i hela Sverige under rubriken Assistans är frihet! Rädda LSS!

 • 2017-10-31
  Anmäl dig till webbpanelen Rivkraft

  Alla som har en funktionsnedsättning och är 16 år eller äldre kan vara med i Rivkraft och svara på enkätfrågor på webben. Enkätfrågorna handlar om hur du upplever din vardag. Du får svara på frågor so