Nyheter

 • 2017-10-31
  Anmäl dig till webbpanelen Rivkraft

  Alla som har en funktionsnedsättning och är 16 år eller äldre kan vara med i Rivkraft och svara på enkätfrågor på webben. Enkätfrågorna handlar om hur du upplever din vardag. Du får svara på frågor so

 • 2017-10-26
  Svar på Hjälpmedelsutredningen

  FSDB har skickat ett remissvar till Hjälpmedelsutredningens S2015:08 betänkande På lika villkor! ? delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43

 • 2017-10-26
  Internationell ungdomsträff 17 - 19 juni 2018

  Deafblind international Ungdomsnätverk i samarbete med Tanne, ett kompetenscentrum för personer med dövblindhet i Schweiz bjuder in till en träff för ungdomar i Zurich

 • 2017-10-04
  Varmt välkomna till Dövblindas Dag 2018

  Helgen den 21 - 23 september 2018 ordnar FSDB Stockholms och Gotlands län i samarbete med Stockholms Dövas Förening en kryssning till Helsingfors.

 • 2017-09-25
  Intervju för dig som är mellan 18 - 35 år

  Är du mellan 18-35 år? Har du en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet? Pluggar eller jobbar du, eller har du sökt studier eller jobb? Hur har du blivit bemött? Har du stött på hinder elle

 • 2017-09-01
  Programmet till FSDB höstträff

  Den 20 - 22 oktober hålls FSDB årliga höstträff på Scandic Triangeln i Malmö. Sista anmälningsdag är den 8 september 2017

 • 2017-08-16
  FSDB Höstträff 2017

  FSDB Höstträff äger rum helgen den 20 - 22 oktober på Scandic Triangeln i Malmö. Höstträffen kommer liknande koncept som förra året med olika workshops och gott om tid för att umgås.

 • 2017-08-14
  Intresserad förälder som vill jobba tillsammans med andra föräldrar?

  FSDB sektion Föräldrarådet kommer i samband med sin årliga föräldrautbildning 15 - 17 september att ha sitt årsmöte. Vill du sitta med i styrelsen?

 • 2017-06-20
  Nya träffar i arvsfondsprojektet Hälsoverkstan

  Om du har dövblindhet, medlem i FSDB och är intresserad att bidra till Hälsoverkstads arbete med att ta fram inspirationsmaterial om hälsa. Då kan du delta på någon av träffarna.

 • 2017-06-19
  Vandring i Spanien

  Europeiska dövblindnätverket vill informera att personer med dövblindhet från hela Europa är välkomna att delta i en vandring som tar oss till Santiago De Compostela. Vandringen kommer att ske 4 - 1