Vill du delta i forskning om familjeliv och stöd och service?

2017-01-17

Samhällets stödinsatser till personer med funktionsnedsättning varierar. Det kan till exempel handla om personlig assistans, ledsagning, boendestöd och hemtjänst. Mot den bakgrunden, vågar och kan vem som helst med funktionsnedsättning leva i en relation eller bilda familj?

Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Umeå universitet. Hon har själv en funktionsnedsättning och använder personlig assistent i sin vardag. I sin forskning undersöker hon hur personer med funktionsnedsättning tänker kring och hanterar möjligheten att bilda familj och leva i relationer beroende på vilken typ av stöd de fått, eller inte fått från samhället.

Vill du delta i forskningen?
Christine Bylund vill intervjua personer och söker dig som:
- är minst 18 år
- har en funktionsnedsättning
- har erfarenhet av att ha, har haft eller ansökt om stöd från samhället. Det kan handla om boendestöd, personlig assistans, hemtjänst eller ledsagning. (Det spelar alltså ingen roll om du har någon form av stöd nu, om du har fått avslag eller fått indraget stöd.)

Kontakta Christine Bylund snarast för medverkan i studien eller för frågor.
E-post: kristin.bylund@umu.se
Telefon: 090-786 55 60
Mobiltelefon: 073-905 78 56

Mer information finns också att ladda ner nedan.