Klart med statsbidrag till nya tolkutbildningar

2017-01-23

I slutet av förra veckan beslutade Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka folkhögskolor som får medel att bedriva tolkutbildning med start 2017.

Beslutet gäller utbildningar till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolkutbildning. De folkhögskolor som beviljats statsbidrag för nya utbildningar är:
* Fellingsbro folkhögskola, Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning (25 platser)
* Västanviks folkhögskola, Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning (25 platser)
* Södertörns folkhögskola, Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning (25 platser)
* Södertörns folkhögskola, Skrivtolkutbildning (15 platser).