Högre tak för både lönebidrag och tolkstöd för personer med funktionsnedsättning

2017-02-01

Från och med idag den 1 februari höjer regeringen taket för den bidragsgrundande lönekostnaden för anställningar med lönebidrag från 16 700 kronor till 17 100 kronor.

Syftet är att stärka förutsättningarna för ökad sysselsättning och förbättrat arbetsmarknadsdeltagande för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Samtidigt höjs också taket på stödet för tolk åt syn- och hörselskadade som tar del av fortbildning eller för inläsning av ljudmedier inom facklitteratur till synskadade som tar del av fortbildning.