Lägerledare sökes

2017-03-17

Vill du som lägerledare bidra till ett upplevelse- och minnesrikt nordiskt ungdomsläger för ungdomar med dövblindhet? Vill du själv få massor med erfarenheter? Tveka inte att ansöka sommarjobbet senast 16 april 2017!

Om lägret
Detta nordiska ungdomsläger arrangeras vartannat år i Norden, och 2017 är det Sverige och DBU:s tur. Lägret blir av i Bosön idrottsfolkhögskola utanför Stockholm och är till för ungdomar i åldern 15-35 år från hela Norden som har någon form av kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.