Kongresshandlingar finns nu på hemsidan

2017-04-10

Helgen den 19 - 21 maj håller FSDB sin femte kongress på Scandic Nord i Norrköping. Kongressen inleds kl. 19:00 på fredagen den 19 maj och pågår fram till lördagen den 20 maj. Den 21 maj kommer ABF att hålla en inspirerande föreläsning för deltagarna.

Kongresshandlingarna har skickats ut per post eller e-post till de tolv regionala föreningarna och de tre sektionerna.