Inbjudan till Föräldrautbildningen 2017

2017-04-21

Helgen den 15 - 17 september kommer den årliga utbildningen till föräldrar som har barn med dövblindhet/kombinerad syn - och hörselnedsättning att äga rum. Kursen har flyttat från Almåsa Kursgård i Västerhaninge till Sånga Säby Hotell & Konferens i Svartsjö

FSDB föräldraråd har i samarbete med SPSM, Tullängsgymnasiet och Mo Gård planerat kursen.

Under fredagen kommer Föräldrarådets årsmöte att äga rum och komikern Eric Löwenthal kommer att hålla en inspirerande föreläsning om vad det kan innebära att få ett barn med funktionsnedsättning