Intresserad förälder som vill jobba tillsammans med andra föräldrar?

2017-08-14

FSDB sektion Föräldrarådet kommer i samband med sin årliga föräldrautbildning 15 - 17 september att ha sitt årsmöte.
Vill du sitta med i styrelsen?

I styrelsen drivs ett visst intressepolitiskt arbete, man är med och representerar inom olika arbetsgrupper kring frågor om skola, fritid och arbete. Vi har också samarbeten med FSDB och DBU för att kunna påverka ännu mer som till exempel projekt från Allmänna Arvsfonden, olika barn- och ungdomsläger där ditt barn får träffa andra barn med liknande funktionshinder med mera.

Det är ett roligt och stimulerande uppdrag, en chans att kunna påverka så att det blir bättre för våra barn. Dessutom är det inte särskilt betungande, man är flera i styrelsen så det är lätt att dela på arbetet. Arbetet vi lägger ner gör skillnad för dina och våra barns framtid.