Intervju för dig som är mellan 18 - 35 år

2017-09-25

Är du mellan 18-35 år? Har du en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet? Pluggar eller jobbar du, eller har du sökt studier eller jobb? Hur har du blivit bemött? Har du stött på hinder eller sett möjligheter? Har du något att berätta för oss?

Myndigheten för delaktighet, MFD driver nu ett projekt som heter Uppföljning av levnadsvillkor. En del av projektet är att samla in kunskap om hur levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ser ut. FSDB samarbetar med MFD och hjälper dem att leta personer att intervjua. Så, vi behöver din hjälp!

Intervjuerna sker via videosamtal, t.ex. via Skype, FaceTime eller Messenger och håller på i ungefär en timme. Frågorna handlar om hur ni haft det i grundskolan, gymnasiet och efter dess.

Vi bokar en tid tillsammans med dig. Har du behov av dövblindtolk, så ordnar vi det!

Har du något att berätta? Ta kontakt med oss och var med och öka kunskapen om våra levnadsvillkor!

Kontakt:
Sarah Remgren, sarah@teckenbro.com