Svar på Hjälpmedelsutredningen

2017-10-26

FSDB har skickat ett remissvar till Hjälpmedelsutredningens S2015:08 betänkande På lika villkor! ? delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43

Där lyfter vi att flera av utredningens förslag är positiva, men att det är oerhört viktigt att personer med dövblindhet får tillgång till utbildning och support när det gäller sina hjälpmedel.

Det är också viktigt att hjälpmedelsbehovet ses från ett livsperspektiv, då funktionsnedsättningen är progressiv och behoven förändras genom livet.