Anmäl dig till webbpanelen Rivkraft

2017-10-31

Alla som har en funktionsnedsättning och är 16 år eller äldre kan vara med i Rivkraft och svara på enkätfrågor på webben.
Enkätfrågorna handlar om hur du upplever din vardag. Du får svara på frågor som rör tillgänglighet och livsvillkor inom exempelvis arbete, studier och kultur.
Enkätfrågorna är på lättläst svenska. Du kan få frågorna upplästa eller på teckenspråk.

Såhär går det till:
1. Du anmäler dig på www.mfd.se/rivkraft.
2. När du anmält dig får du besvara en bakgrundsenkät via webben.
3. När du besvarat bakgrundsenkäten är du paneldeltagare i Rivkraft.
4. Enkäterna kommer fyra till sex gånger per år.
5. Du får meddelande via e-post när det är dags att besvara nya enkätfrågor.
6. Du fyller i svaren på enkätfrågorna på webben.
7. Som tack får du en Minitriss varje gång du svarat på en enkät.