Manifestation den 27 feb - säkra handikappersättning!

2018-02-14

Manifestationen ska ske tisdag den 27 februari på Mynttorget i Stockholm.
Samling kl 10 och manifestationen startar kl 10.30 och pågår till kl 12.00

Regeringen kommer att skicka ett förslag, att merkostnadsersättning ska ersätta handikappersättning, till riksdagen.
Det finns oror hur det påverka oss med dövblindhet när rätt till schablonersättning för de som har syn och hörselnedsättning tas bort. Det har varit otydligt vad som kan hända när förslaget genomförs.

FSDB ifrågasätter regeringens hantering av reformen. Varför ska ersättning, som fungera idag, ändras när regeringen hävdar att reformen ska inte påverka oss?

Om ni har frågor, skicka mail till fsdb@fsdb.org
Välkomna till manifestationen!