GDPR börjar gälla den 25 maj 2018

2018-05-24

Dataskyddsförordningen ersätter tidigare Personuppgiftslagen, PUL och gäller inom hela EU.
FSDB har sett över sina rutiner kring hantering av personuppgifter för att leva upp till den nya lagstiftningen