Försenad utgivning av tidning kontakt med FSDB nr 4

2018-09-19

Utgivning av papperstidning Kontakt med FSDB tidning nummer 4 är något försenad på grund av trasig maskinen hos tryckeriet.
Vi vet inte exakt när tidning kommer. Vi väntar med att skicka tidningen till de digitala prenumeranter tills papperstidning kommer ut så alla får samtidigt.
Vi informerar här så fort vi vet mer.
Tack för er tålamod!