Sammanfattning av förbundsstyrelsens information på höstträffen

2018-10-21

Organisationen:

FSDB kongress 24 - 26 maj
Helgen den 24 - 26 maj kommer FSDB att hålla kongress i Eskilstuna.
Informationen har gått ut med medlemstidningen Kontakt med FSDB.
Regionala föreningar och sektioner kommer att få en separat kallelse.
Sista dagen för att skicka in motioner är den 24 februari 2019.
Regionala föreningar/sektioners styrelser och enskild röstberättigad medlem har motionsrätt.
Valberedningen vill ha namnförslag till styrelsen, senast 20 december.

FSDB 60 års jubileum 18 - 20 okt
Nästa år firar förbundet 60 år, och det kommer att uppmärksammas under höstträffen 2019, då alla medlemmar är välkomna.
Firande ska ske på Quality hotell i Nacka, som ligger i Stockholm.

Extra aktivitet, vinter/vårträff slutet på mars nästa år
FSDB kommer att anordna en ny aktivitet i slutet på mars nästa år. Förbundsstyrelsens syfte med aktiviteten är
- fånga yngre medlemmar, speciellt åldersspannen 25-40, som inte är så aktiva idag hos FSDB
- att FSDB ska bli mer attraktivt för yngre som inte är medlemmar idag.

Intressepolitik

HFD dom om taktil teckenspråkstolkning
I somras kom domen i mål 4667 - 16, fallet handlar om en person som sökte statlig assistansersättning bl.a. för att kunna kommunicera med andra på taktilt teckenspråk.
HFD beslutade att taktil teckenspråkstolkning inte omfattas av LSS-lagstiftningen, utan personen hänvisas till tolktjänst inom hälso och sjukvårdslagstiftningen, HSL.

Detta tycker förbundsstyrelsen är riktigt illa och ser att det har påverkat andra fall.

FSDB har skickat en skrivelse om domen till LSS-utredningen och Lika Unikas representant i expertgruppen Håkan Thomsson, expertgruppen hade sitt senaste möte nyss.

FSDB planerar också en aktion, där medlemmar som använder taktilt teckenspråk och har sökt eller fått avslag på sin ansökan om personlig assistans för att visa på att domen hänvisning till tolktjänst inte är ohållbar.

FSDB har också kontaktat Socialutskottets nyvalda ledamöter, på grund av valutgången så finns det ingen utsedd minister som har funktionshinderfrågorna på sitt bord. Detta gör att det blir svårt på kort sikt att driva frågan på politisk nivå.

LSS utredning
Utredaren Gunilla Malmborg kommer att lämna sitt slutbetänkande i utredningen den 15 december.
Inför expertgruppens senaste möte så gick stora delar av funktionshinderrörelsen ut med en kritisk debattartikel som grundade på de förslag som finns i arbetsmaterial som ännu inte är offentligt.
Funktionshinderrörelsen ser med bestörtning att LSS utredningen är på väg att förstöra insatsen personlig assistans.
Förbundsstyrelsen vill uppmärksamma att det finns 10 olika insatser inom LSS. Det har varit mycket fokus på en insats men vi måste titta på andra insatser som berör oss med dövblindhet.

Rehab projekt
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb har i samarbete med FSDB startat ett tredelat projekt med syftet att kartlägga behovet av rehabilitering för personer med dövblindhet.
Det är en långsiktigt arbete. Förbundsstyrelsen har sett länge att rehabilitering tex att få utbildning och support, inom teknik för att kunna ta emot information och kommunicera, inte är bra och det är mycket ojämnt runt om i landet.

Tolkning i arbetslivet
Regeringen har avsatt 15 miljoner per år ( 2018 - 2020) för tolkning i arbetslivet, och landets tolkcentraler kan rekvirera bidrag från Socialstyrelsen.
FSDB, HRF och SDR har gått ut med ett öppet brev att organisationerna tycker pengarna borde ha gått till Arbetsförmedlingen istället för tolkcentralen i alla landsting.
Alla tolkcentraler har inte fattat beslut ännu, om att rekvirera pengarna från Socialstyrelsen.

1177.se
1177.se är inte tillgänglig för alla! Trots detta hänvisar nästan alla landsting till 1177 för att beställa tid FSDB har i samarbete med Nkcdb skickat en skrivelse om Mina vårdkontakter 1177.se och påtala att det inte är tillgängligt framför allt för personer med dövblindhet som läser på punktskrift.
Företaget Inera som står bakom 1177.se har tagit emot skrivelsen.

Bildtelefoni/Texttelefoni
Tjänsten drivs av företaget Samres sen 2 april 2018, och har haft en del tekniska problem.
FSDB deltar som representant på ett brukarråd.
Man kommer inte att kunna ringa Bildtelefoni via Skype framöver p.g.a. företaget Microsoft har gjort att Skype inte kan användas av tredje part
Man kan inte ringa gratis nummerupplysning för synskadade, 118 400 via texttelefoni eller bildtelefoni, eftersom det är en annan statlig tjänst via PTS som anses vara konkurrerande.
Men företaget Samres arbetar med att lösa frågan och FSDB har varit i kontakt med PTS för att lösa problemet.