Foldern "Inte nöjd med vården"

2018-10-30

Socialstyrelsen har tagit fram en informationsfolder om du som patient upplever att du vill lämna klagomål på vården.

Materialet finns att ta del av som lättläst, punktskrift eller på teckenspråk.

Du kan ta del av materialet på deras hemsida: