Från FSDB:s valberedning

2018-11-07

Du som är aktiv eller stödjande medlem i regional förening eller sektion är viktig, var med och påverka valet av styrelse!

FSDB:s valberedning söker nytt folk till mandatperioden 2019 - 2023. Känner du någon eller några personer som du tror skulle kunna sitta med i förbundsstyrelsen och arbeta för FSDB? Tveka inte utan skicka ditt/dina namnförslag till Valberedningen. Tänk på att de personer som du föreslår ska vara tillfrågade!

Valberedningen har ännu inte tagit ställning till vilka personer som kommer att nomineras. Det är därför viktigt att du lägger förslag både på de namn som finns på listan som du önskar ska sitta kvar och på nya personer som du tror kan göra ett bra jobb i styrelsen och därmed också för FSDB.

Valberedningen söker kandidatförslag till förbundsordförande på två år och tre styrelsekandidater på fyra år. Valberedningen eftersträvar en god geografisk spridning på ledamöterna, likaså en jämn spridning i fråga om kön samt döva och hörselskadade. Högst två kandidater från en och samma regionala förening eller sektion.

Valberedningen vill ha in föreslagen senast torsdagen den 20 december 2018. Skicka förslagen direkt till valberedningens ordförande och sammankallande Pontus Degsell e-post: pontus@fsdb.org eller via post till Pontus Degsell, Förbundet Sveriges Dövblinda, 122 88 Enskede. Vill du ha kontakt med Pontus Degsell via mobil: 0709-200927 (endast SMS).

Med FSDB-hälsningar Valberedningen
Pontus Degsell (sammankallande)
Monika Steorn
Sophie Petersson