Aktiveringskurs katalog 2019 är här

2018-11-14

Kurserna ordnas av folkhögskolor i samverkan med Förbundet Sveriges Dövblinda och Specialpedagogiska skolmyndigheten för personer med dövblindhet/gravt syn- och hörselskadade

Syfte och mål
Det övergripande målet för kurserna är att öka deltagarens delaktighet och möjlighet att påverka och styra sitt liv. Kurserna ska förmedla kunskaper och färdigheter på ett sådant sätt att deltagaren kan ha nytta av dessa i vardagslivet när det gäller såväl arbete som fritid. Kursen bör ingå som en del i den enskildes habilitering för att uppnå egna uppsatta mål.

Vad som är nytt för i år är att varje folkhögskola som anordnar aktiveringskurser nu ansvarar för att göra egna utskick om dessa.
Vi kommer pubicera aktiveringskurs katalog som anordnar av andra folkhögskolor också så fort vi fått in deras katalog för 2019.

Klicka på "Information" nedan för att ladda ner katalogen.