Kallelse till kongress 2019

2018-11-14

Förbundet Sveriges Dövblinda kallar till kongress 2019

Ombud för FSDB:s regionala föreningar och sektioner kallas härmed till kongress 2019. Kongressen som är förbundets högsta beslutande organ kommer att hållas på Best Western Plaza hotell i Eskilstuna. Kongressen inleds på fredagen den 24 maj kl. 15:00 och beräknas avsluta kl. 12:00 på söndagen den 26 maj.