Valberedningen namnförslag till FSDB förbundsstyrelsen

2019-02-01

Valberedningen har arbetat färdigt med namnförslag på de förtroendevalda ledamöter, revisorer och presidium inför FSDB:s kongressen som kommer att hållas den 24-26 maj 2019 i Eskilstuna.

Valberedningen lämnar namnförslag till nya styrelsen, revisor och funktionärer för kongressen. Läs mer i de bifogas PDF och Word-filerna med namnförslag samt presentationer av kandidaterna.

Information om motkandidater
FSDB:s regionala föreningar och sektioner kan lämna egna förslag på motkandidater. Dessa förslag ska i så fall lämnas till valberedningen senast kl.20.00 på plats vid kongressen i Eskilstuna den 24 maj 2019.
Kongressens ombud röstar fram vilka som ska in i förbundsstyrelsen för FSDB. Meddelande om motkandidater går även bra att skicka via mail till valberedningen, e-postadress: pontus@fsdb.org

Hälsningar
Pontus Degsell och Monika Steorn,
Valberedningen för
Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB