FSDB:s årets första nyhetsbrev

2019-02-01

Förbundet Sveriges Dövblinda testar att ge ut nyhetsbrev som komplement till medlemstidningen Kontakt med FSDB.

Här kommer årets första nyhetsbrev till er medlemmar.