Inbjudan till DBU:s 25-årsjubileum den 6-8 september

2019-06-10

Hej DBU-medlem!

Du är inbjudan till DBU:s 25-årsjubileum den 6-8 september 2019 i Stockholm. Se bifogad PDF-fil och Word-fil för inbjudan och mer information.

Vi hoppas att du vill komma och fira med oss! Deadline för anmälan är 19 juli till dbu@dbu.nu. Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss via dbu@dbu.nu.


Hjärtligt välkommen!
DBU-styrelsen