Årets höstträff inställd!

2020-07-09

Höstträffen
Höstträffen är en viktig aktivitet för många av FSDBs medlemmar. Det är ett stort arrangemang med många deltagare och tolkar/assistenter, vilket blir svårt att genomföra i dessa tider. Vi måste ta hänsyn till att det fortfarande råder stor osäkerhet kring hur Covid-19 utvecklas och om och hur rekommendationer ändras.

Därför har styrelsen tyvärr nu varit tvungna att ta beslut om att årets Höstträff ställs in. Temat ?Kämpa för att göra det möjligt!? kommer att flytta till nästa års höstträff. Mer information om det kommer framöver. Glöm inte att avboka ev beställd tolk.