FRÅGESPORT på distans i samarbete med FSDB Stockholms & Gotlands län!

Inbjudan - Fragesport 17 sept

2020-08-25

Syntolkning: Längst upp i inbjudan med orange bakgrund ser man DBU och FSDB:s logotyper. Rubriken i gult färg "Frågesport" och samma information som nedanför.

NÄR OCH VAR? ?
Torsdag den 17 september kl 19:00-21:00 via plattform Zoom.

Sista anmälningsdag: Anmäl dig till dbu@dbu.nu senast 10 september.

Vi tänker nytt i dessa coronatider och vill att du är med! Så missa ej chansen att få tävla mot andra och få ett fint pris samt härligt umgänge på ett annat sätt!

Tolkar: Centraltolkar är bokade. Behöver du egen tolk så meddela till din tolkcentral.

Frågor eller funderingar? Kontakta oss via dbu@dbu.nu.

Varmt välkomna!