Information från förbundets styrelse om permittering

2020-09-07

Förbundsstyrelsen har beslutat att permittera all personal fram till 31 december 2020

Anledningen är att FSDB inte ska få stort underskott för år 2020.

FSDB har ställt in alla fysiska aktiviteter i år, pga Covid-19 och de beviljade medel som FSDB har fått i år, får inte användas till annat.

Permittering betyder tillfälligt minskad arbetstid i en period och samtidigt får arbetsgivare stöd av staten för att täcka en del av personalkostnaderna.

Det innebär att kansliet inte kommer att vara lika tillgängligt fram till 31 december. Detta innebär att vi inte kommer kunna alltid svara snabbt på mail eller telefonsamtal. När ni kontaktar oss, uppskattar vi att ni lämnar ett meddelande så kontaktar vi er när vi får tid.

Om ni har frågor kring detta, kontakta Klas Nelfelt, skicka ett mail till klas@fsdb.org eller ring/skicka sms till 072-534 45 18