Information från Valberedningen

2020-12-17

Inför kongress 2021

Hej till er alla inom FSDB!

Hoppas ni alla mår så bra ni kan och livet fylls på med det ni vill och jobbat för, trots vardagens påverkan av Covid-19!

Vi inom Valberedningen vill först tacka för förtroendet, åter igen, som vi fick på FSDB?s kongressen 2019 i Eskilstuna. Ett förtroende som vi tagit på allvar och som har prövats rätt hårt under det senaste halvåret då vi kämpat med att få livet att fungera privat, med alla restriktioner och omställningar. Men tror vi inom valberedningen kommer ha gjort ett gott jobb när nästa kongress väl har genomförts och en ny styrelse är på plats!


Nu till ämnet detta utskick handlar om. Vi från valberedningen vill be Er alla inom FSDB att skicka in nomineringar till den kandidat-lista som ska leda till en ny styrelse för FSDB Riks. Vi vill att samtliga regionala föreningars styrelser diskuterar med era medlemmar om vem ni vill ska sitta i FSDB riks styrelse. Det är även självklart okej att nominera dig själv.


Det finns bara två regler för att få nominera!

Den ni nominerar måste vara röstberättigad medlem.

Den ni nominerar måste ha tackat ja till er nominering.

Det som är unikt för denna kandidatlista och för kongressen är att samtliga stolar inom FSDB Riks styrelse är valbara i och med den stadgeändring som skedde vid kongressen 2018, då mandatperioden ändrades till 3 år. Det innebär att samtliga ledamöter ska väljas nytt eller väljas om.


Då sittande ordförande Amanda Lindberg har deklarerat att hon inte vill fortsätta som ordförande efter nästa kongress,, så är ordförandeposten öppen för nominering på samma villkor som de övriga stolarna inom FSDB Riks styrelse!

Senast den 27 januari 2021 ska Er nominering till kandidat-listan ha lämnats in till oss inom valberedningen!

Detta gör ni på valberedningen@fssb.org

Med största omsorg / Valberedningen för FSDB Riks